Velkommen til Fagtrapp!


Fagtrapp er kjent for å ha høyeste fagkunnskap på utvikling av kvalitetstrapper, både når det gjelder enkle kjellertrapper og mer eksklusive hovedtrapper. Fagtrapp er en solid og moderne bedrift som har lang erfaring og ivaretar gamle tradisjoner.

Vi har en effektiv produksjon og er meget konkurransedyktige når det gjelder kvalitet og pris. Alle våre trapper blir bygget etter kvalitets-normer fra Norsk Standard. Fagtrapp er en miljøbevisst bedrift som til enhver tid søker å velge materiell og produksjonsmetoder som ikke skader miljøet.Last ned ny PDF - brosjyre !