HVA MÅ VÆRE KLART TIL MÅLTAKING?

Et trapperom der nødvendige arbeider er ferdigstilt før måltaking er essensielt for å kunne ta riktige mål, og produksjon av en trapp som passer.

Et trapperom er klart for mål når:

  • Vegger og vekslingskant er ferdig kledde, og helst ferdig sparklet.
  • Gulv skal være ferdig avrettet. Evt spon, varmekilde under gulv, eller lydplate skal være lagt. Dersom gulv ikke er lagt, må fysisk gulvprøve foreligge på stedet slik at beisfarge eller farge på olje kan velges under måltaking.
  • Tykkelse på flis og parkett må oppgis ved bestilling dersom dette ikke er lagt ved måltaking.
  • Eventuelle skjulte rør eller elektriske installasjoner må påvises av kunde ettersom vanger, håndløpere og stolper festet til vegg og stendere. Minimum 40 mm tilgjengelig skruefeste.
  • Vegger skal være i vinkel og lodd, og gulv i vater iht. normalkrav i NS 3420.

Dersom måltaking skjer på stenderverk har kunden ansvaret for målene, og merkostnader kan tilkomme for nødvendige tilpasninger.

Avtaler du måltaking og dette ikke kan gjennomføres pga manglende arbeider fra din side, påløper oppmålingskostnad for nytt besøk.

 

Råd:

  • Det skal ikke legges varme i gulv under trapp.
  • Varmepumpe i trapperom frarådes.
  • Tekniske innretninger og varmekilder frarådes under trapp.
  • Trapp bør ikke klees inn (egne rom under trapp).

Merk at faktorer som varme i gulv og varmepumpe i trapperom kan påvirke dine reklamasjonsrettigheter på knirk m.m. Se vår side med informasjon vedrørende kriterier for reklamasjon.

Se gjerne Trappemanualen for enda mer informasjon vedrørende trapperommet og hva som må være klart til måltaking.

 

 

Eksempelbilder – trapperom som ikke er klart for måltaking

trapperom ikke klart
Basistrapp med trinn i eik, hvitmalte håndløpere, spiler og stolper
trapperom ikke klart
trapperom ikke klart
Basistrapp med trinn i eik, hvitmalte håndløpere, spiler og stolper
trapperom ikke klart

Eksempelbilder – trapperom som er klart til mål

Hyttetrapp beiset furu kvartsvingstrapp
Basistrapp med trinn i eik, hvitmalte håndløpere, spiler og stolper
Hyttetrapp beiset furu kvartsvingstrapp
Basistrapp med trinn i eik, hvitmalte håndløpere, spiler og stolper