Trappeterminologi

Ord og uttrykk som benyttes i trappeverdenen er ukjent for mange. Det er viktig å ha en viss forståelse av de ulike trappekomponentene og uttrykkene ved bestilling av ny trapp for å unngå potensielle misforståelser. Vi har inkludert en enkel oversikt og beskrivelse av de vanligste uttrykkene nedenfor. 

komponenter trapp

Trinn/inntrinn:  Trinnet er det du står på.

Barnesikringslist: Barnesikringslist/barnelist er en list som festet på undersiden av trinnene i åpne trapper. Den sørger for at åpningen mellom trinnene ikke er større enn 10 cm, som er iht norske forskrifter.

Stusstrinn: Stusstrinn er platen som tetter mellom trinnene i en tett trapp.

Opptrinn: Opptrinn er den loddrette avstanden mellom trinnene, dvs høydeforskjellen mellom trinnene.

Vange: Bæringen på siden av trappen som trinnene er festet i. Frivange/yttervange eller veggvange indikerer om vangen går langs veggen eller innersvigen i trappen.

Gelender/rekkverk:  Gelenderet er rekkverk i trappa. Den består av stolper, spiler og håndløper.

 

Spiler: Kalles også baluster eller rekkverksstav. Dette er spilene i gelenderet.

Håndløper: Håndløper er listen som ligger på toppen av gelenderet.

Stolpe: Kalles også megler. Stolpen fungerer som støtte til gelenderet i trappen, og er en del av rekkverkskonstruksjonen.

Returgelender: Rekkverket rundt trappehullet i øvre etasje.

Repo: Trappeavsats/repo er en flate som er større enn et vanlig trinn, og blir gjerne benyttet der trappeløpet endrer retning.

Blokktrinn: Blokktrinn kalles også klosstrinn, og er når det første trinnet har ekstra bredde.

Trappenese: Trappenese er fremst på trinnet.