,Siden oppdateres løpende. Sist oppdatert: 25.03.2020 kl 09:54

 

Kjære kunder,

Det er et kollektivt dugnadsansvar å hindre smittespredning av koronaviruset, og vi i Fagtrapp vil gjøre det vi kan ved å innføre flere tiltak både inne på fabrikk og hos vårt utemannskap.

Per dags dato forventer vi å kunne levere nogenlunde som avtalt den kommende tiden, men noe forsinkelser må forventes og vi vil ta en løpende vurdering basert på endringer i virusforløpet og oppdaterte råd fra helsemyndighetene. Vær obs på at dette kan endres raskt, da usikkerheten rundt koronaviruset og dets påvirkning på samfunn og produksjon er stor.

Dersom din levering blir forsinket vil du kontaktes av oss. Vi ber om forståelse for at det er vanskelig å gi konkrete lovnader på leveringer fremover, ettersom situasjonen endres daglig.

 

Informasjon til våre kunder om smittevern ved måltaking og montering

Vårt firma og våre montører følger til enhver tid myndighetenes anbefalinger og retningslinjer for å forebygge smitte. Når vårt firma skal utføre arbeid på din bolig må vi ha noen retningslinjer for å ivareta dette.

Privatkunder:
Vårt utemannskap vil unngå håndhilsing, holde minimum 2 meters avstand og være ekstra påpasselige med god håndhygiene. Vi ber om at du som kunde også overholder dette. Du må sørge for at det er ryddet for tilkomst til trapperommet, evt vasket godt eller desinfisert der montøren skal arbeide.

Dersom du allerede har trapp i huset/leiligheten, ber vi om at du ikke demonterer denne før leveringsdato er bekreftet av oss.

Byggeplass:
Det skal ikke være andre arbeidere tilstede dagen for avtalt montering. Dette er for å redusere risiko for smitte. Dersom forbeholdet ikke overholdes, vil montøren forlate stedet uten å montere trapp. Vi kan ikke garantere at ny montering vil være mulig på flere uker. Du vil bli belastet kostnaden knyttet til oppmøte.

 

 

Har du avtalt oppmåling eller montering av trapp av oss de kommende ukene og har oppholdt deg i et smitteområde, du eller noen i husstanden har symptomer på eller påvist korona, ta kontakt med oss umiddelbart og vi vil avtale et nytt tidspunkt for utførelse av arbeidet.

 

I planleggingsfasen?

Planlegger du ny trapp er det bare å sende oss forespørsel til hei@fagtrapp.no. Merk at vi kommer ikke til å avtale nye befaringer i tiden som kommer. Se gjerne kontaktsiden vår for nyttig informasjon slik at vi kan gi deg et mest mulig korrekt pristilbud.

 

Nå er det viktig at vi står sammen – la oss ta vare på hverandre og vise hensyn 🙂

 

Merk: Alle våre trapper er produsert i henhold til Byggeforskriftene og tekniske forskrifter.

Se Trappemanualen for informasjon om krav og spesifikasjoner vedrørende trapp.