Vår daglige leder flytter til Sørlandet og endrer rolle, og vi søker derfor en operativ, strategisk og handlekraftig leder som vil være med og ta selskapet til neste nivå.

– Fagtrapp står midt i et generasjonsskifte, og du vil derfor være del av en spennende reise fremover og ha stor påvirkningskraft på selskapets utvikling. Vi produserer rundt 500 trapper i året med en typisk omsetning på ca. 20 millioner kroner. Vi har et veldig godt rykte blant både proff- og privatkunder der vi er kjent for å ha høy fagkompetanse, kvalitet og yter god service.

Som daglig leder har du det overordnede ansvaret for å videreutvikle selskapets posisjon og resultater, og vi forventer høy grad av initiativ og gjennomføringskraft. Du må kunne balansere langsiktig, strategisk tenkning og operativt engasjement. Du har solid økonomisk forståelse, og har evne til å kontinuerlig analysere og gjennomføre små og store grep for å øke lønnsomheten. Vi er en relativt liten bedrift, og du må være villig til å ta i et tak der det gjelder.

Du har gjerne erfaring som leder for et produksjonsmiljø eller lignende miljø. Du liker å jobbe med mennesker, og er god på kommunikasjon og få folk med på laget. Du vet hvordan å skape resultater ved hjelp av fornøyde medarbeidere, kunder og samarbeidspartnere.

 

Ansvar:

 • Delta i utvikling av selskapets strategi og handlingsplaner i samarbeid med øvrig ledelse
  • befeste vår posisjon i eksisterende markeder
  • skape ny forretning innen nærliggende markedsområder
  • realisere våre ambisjoner og skape lønnsom vekst
  • tilpasning til det grønne skiftet som byggebransjen står ovenfor
 • Overordnet ansvar for resultatoppnåelse i selskapet
 • Drift- og lederansvar for produksjon, utemannskap og ledelse/administrasjon
 • Skape og vedlikeholde gode kunde-, leverandør- og samarbeidsrelasjoner
 • Innkjøp av råvarer og innsatsfaktorer
 • Ivareta HMS/KS og forbedringsarbeid
 • Overordnet ansvar for avvik/reklamasjoner, oppfølging og gjennomføring av korrigerende tiltak
 • Bimånedlig rapportering til styret

 

Vi tilbyr:

 • Spennende, varierte, utviklende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • God balanse mellom jobb og fritid
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Solid bedrift som har ambisjoner for fremtiden
 • Muligheten til å utvikle og påvirke en virksomhet i vekst

 

Kvalifikasjoner:

 • Ledererfaring ønskelig
 • Industrierfaring og gjerne evt fagbrev (sistnevnte ikke et krav)
 • Forhandlingsvant og kommersielt tankesett
 • Gode ferdigheter digitalt og språkmessig norsk/skandinavisk
 • Gjerne erfaring med lean produksjon

 

Personlige egenskaper:

 • Samlende og trygg lederstil
 • Målrettet, handlekraftig og strukturert
 • Meget god lagspiller med gode kommunikasjonsevner
 • Høy integritet og lojalitet
 • Kreativ og evner å tenke utenfor boksen
 • Stor gjennomføringsevne

 

Er vi på jakt etter en enhjørning? Kanskje, men kanskje er det også akkurat DEG vi ser etter. Ta kontakt med Daglig Leder Linda Gaasø hvis du ønsker mer informasjon vedrørende rollen.

Søknadsfrist: Snarest, da søknader vil bli behandlet fortløpende
Ønsket tiltredelse: Snarest, senest 8. august

Send søknad og CV til

Linda Gaasø, Daglig Leder

Epost: linda @ fagtrapp.no

Telefon: 45 85 05 08